TUOTTEET

 

Teräsrakennesuunnittelu - Huoltotasot

  

Tuotekuva
Tuotekuva
Tuotekuva
Huoltotasot

Teräsrakenteiden suunnitteluprosessi alkaa layoutkuvista tai paikan päällä kohteessa, jonka jälkeen teräsrakenne voidaan mitoittaa. Suunnitelmat tehdään 3D-CAD-ohjelmistolla.

3D-suunnitelmien avulla vältetään rakenteisiin kohdistuvat muutokset asennusvaiheessa. Teräsrakennesuunnitelmat sisältävät tarvittaessa lujuuslaskelmat.

Teräsrakenteiden suunnittelun ja lujuusanalyysin myötä rakennettavaan kohteeseen saadaan 3D-mallit, työpiirustukset ja osaluettelot, katkaisulistat ja FEA-analyysit.

  Kaikki tuotteet